Større synlighed hos beslutningstagerne i sygehusbyggerier

Lauritz Knudsen A/S leverer el-materialer, intelligente systemer og løsninger til data og kommunikation. Virksomheden opererer i mere end 100 lande. Virksomhedens anerkendte produkter er kendetegnet ved at have den højeste kvalitet, godt design og høj funktionalitet.

For at nå endnu mere effektivt ud til rådgiverne, besluttede ledelsen at udvikle digitale produktversioner for alle LK produkter. Ved samme lejlighed ønskede de at få mere viden om, hvordan de kunne drage fordele af værdikæderne i byggebranchen.

Dybt branchekendskab og ekspertviden

3dbyggeri danmark foretog en værdikædeanalyse for at tydeliggøre hvilke digitale produkter, der kunne forbedre samarbejdet yderligere mellem Laurits Knudsen og arkitekterne. 3dbyggeri danmarks anbefalinger, som er funderet i dyb viden inden for byggeri og arkitektverdenen medførte beslutning om udvikling af digitale versioner af udvalgte produkter.

3dbyggeri udviklede følgende:

  • 3D produktobjekterne samt supplerende materiale såsom videosekvenser og brugervejledninger. Alt blev klargjort til at kunne hentes på hjemmesiden. 3D objekterne er fortrinsvis udarbejdet til programmet Revit, men blev efter ønske fra Laurits Knudsens kunder også leveret som MagiCAD objekter.
  • Effektive udbudstekster, der direkte kan implementeres i udbudsmaterialer.
  • CAD-tegninger.

Flere henvendelser fra arkitekter og ingeniører

De første digitale produktserier fik overvældende positiv respons fra arkitekterne og ingeniørerne. Langt flere begyndte at henvende sig med spørgsmål og kommentarer til produkterne. Den overvældende succes betød at Lauritz Knudsen fremrykkede de kommende investeringer i digitalt materiale, som i stedet blev gennemført med det samme.

Udbytte

I dag anvendes Lauritz Knudsens BIM-materiale ved projektering i samtlige igangværende supersygehuse og andre sygehusbyggerier i Danmark.

Vil du høre mere om hvordan vi fik Lauritz Knudsens BIM-materiale udbredt i Danmark, så kontakt os på