Høje ambitioner for byggebranchen

Siden etableringen i 2007 har 3dbyggeri danmark udelukkende fokuseret på digitalt byggeri. Dette fokus har gjort os til eksperter indenfor digital markedsføring af byggematerialer og udbudsregler - og en førende samarbejdspartner for ambitiøse materialeproducenter.

Vi arbejder for den ambitiøse materialeproducent, der ønsker at øge sit salg. Vejen til hertil er proaktiv digital markedsføring, der gør producentens byggematerialer attraktive og tilgængelige overfor byggeriets beslutningstagere igennem hele byggesagens projekteringsfase.

Vores vision er at effektivisere og forbedre byggeriet. Med BIM og digitalisering bliver kvalitetssikringen bedre, fejl kan tages i opløbet og planlægningsfasen bliver billigere, hvilket er en væsentlig fordel for bygherren.


Erfaring fra begge sider af bordet

Vi har mere end 10 års erfaring med digitalt byggeri, både som arkitekter og fra samarbejde med førende spillere på området. Erfaringerne har givet os et solidt kendskab til værdikæder og beslutningsprocesser i byggeriet.

Derfor ved vi, hvordan byggebranchens parter samarbejder - det gælder arkitekter, ingeniører, entreprenører og bygherrer - og hvordan materialeproducenten indgår som en værdiskabende samarbejdspartner.

Vores kunder betragter os som en strategisk samarbejdspartner: fra overvejelse, sparring og handlingsplan til produktion af digitalt materiale som 3D BIM-objekter, 2D detaljetegninger og udbudsbeskrivelser, samt effektiv distribution overfor relevante parter.


Dette er 3dbyggeri danmarks website målrettet materialeproducenter.

Arkitekter og ingeniører: Se vores ydelser på Glasshouse eller følg med på Linkedin

Bygherrer: Se vores ydelser på Barley Gruppen