Cookie Settings
 

VIDENSDELING

Bliv klogere. Gratis.

Vi deler gerne vores viden med dig!

 

Vores gratis vidensbibliotek samler relevante emner om byggebranchens digitalisering.

Intentionen er, at du som byggematerialeleverandør bliver bedre rustet til at angribe jeres marked.

Byggesagens faser

Byggeprogram

Arkitekt/ingeniør

Dispositionsforslag

Arkitekt/ingeniør

Projektforslag

Arkitekt/ingeniør

Hovedprojekt

Arkitekt/ingeniør

Udbud

Arkitekt/ingeniør

Udførelse

Entreprenør

Drift

Bygherre

Overordnede krav og rammer for projektet

Placering af bygningens funktioner

Rumindretning, materialevalg og byggetekniske løsninger

Detaljering af løsninger og materialer til entreprenør

Indhentning af tilbud fra entreprenører

Etablering af bygningen

Overdragelse af bygning samt drift- og vedligeholdelsesdata

linkedin.png

Artikler om digitale løsninger for byggematerialer

 

Bliv klogere på faktorer I som byggematerialeleverandør bør være opmærksom på i en digital byggebranche

whitepaper.png

GENERELT OM BIM

Sådan kan arkitekten arbejde for materialeproducenten (vi anbefaler at starte med denne artikel)


Digitale muligheder, effektive arbejdsgange og lovkrav - der er mange grunde til, at arkitekter og ingeniører ændrer arbejdsmetoder.
​Hvad betyder det for bygge-materialeproducenten? Læs artikel
Hvad er BIM? Fra et bygningsdelsperspektiv


BIM nævnes overalt i byggebranchen, men hvad er det? BIM er blevet et meget bredt begreb og omfatter mange aspekter af byggebranchen. Én af delene drejer sig om virtuelle bygningsdele, samt den visuelle og datamæssige tilgang til disse.
​Hvad betyder det for materialeproducenten? Læs artikel
Byggesagens faser og workflow


En byggesags projektering strækker sig over mange faser, der gradvist øger projekterings-materialets detaljering. En yderligere udfordring er, at en lang række interessenter er involveret.
​Hvordan understøtter materialeproducenten bedst faserne? Læs artikel
Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi kommet?


Selv efter et årti er BIM stadig et af byggebranchens helt store buzzwords - og et begreb som enhver materialeproducent skal forholde sig til.
Hvor peger pilen for BIM hen? Læs artikel

OM BIM-OBJEKTER

Data på BIM-objekter


Data bliver en stadig vigtigere del af BIM-objekter. I dag har data lige så stor – og i flere tilfælde større – betydning end 3D-geometrien på BIM-objektet.
Hvilke overvejelser bør materialeproducenten gøre om produktdata? Læs artikel
Detaljering af BIM-objekter


BIM-objektet skal ikke være en fotorealistisk visualisering af byggematerialet - kvaliteten af de tilknyttede produktdata er vigtigere (og ofte overset).
Hvilke krav stiller arkitekten og ingeniøren til BIM-objekter? Læs artikel
Hvor finder arkitekten BIM-objekter?


Som digitale byggeklodser er BIM-objekter centrale i arkitektens og ingeniørens arbejde - og de fungerer som brohoved til udbuddet.
​...men hvor finder arkitekten og ingeniøren BIM-objekterne? Læs artikel

OM UDBUDSBESKRIVELSER

Udbudsbeskrivelser for byggematerialer


Udbudsbeskrivelser er tit den oversete del af byggesagens digitale projektering - men kan være afgørende for at gennemføre et salg.
Hvorfor bør byggematerialeproducenten bruge udbudsbeskrivelser? Læs artikel

Brancheanalyser

 

Få indblik i digitaliseringsgraden blandt leverandører af byggematerialer - og indblik i hvordan I bedst griber digitalisering af jeres produkter an

brancheanalyse.png

BRANCHEANALYSER

Badeværelser


Læs brancheanalyse
Vinduer og døre


Læs brancheanalyse
Tekniske installationer


Læs brancheanalyse
Indervægge


Læs brancheanalyse
Facadeelementer


Læs brancheanalyse

Software dominance - Architect BIM software

BIM software dominance in Europe

Please see notes on methodology.

 

2017 © 3dbyggeri danmark ApS