Cookie Settings
 

VIDENSDELING

Bliv klogere. Gratis.

Vi deler gerne vores viden med dig!

 

Vores gratis vidensbibliotek samler relevante emner om byggebranchens digitalisering.

Intentionen er, at du som byggematerialeleverandør bliver bedre rustet til at angribe jeres marked.

Byggesagens faser

Byggeprogram

Arkitekt/ingeniør

Dispositionsforslag

Arkitekt/ingeniør

Projektforslag

Arkitekt/ingeniør

Hovedprojekt

Arkitekt/ingeniør

Udbud

Arkitekt/ingeniør

Udførelse

Entreprenør

Drift

Bygherre

Overordnede krav og rammer for projektet

Placering af bygningens funktioner

Rumindretning, materialevalg og byggetekniske løsninger

Detaljering af løsninger og materialer til entreprenør

Indhentning af tilbud fra entreprenører

Etablering af bygningen

Overdragelse af bygning samt drift- og vedligeholdelsesdata

linkedin.png

Artikler om digitale løsninger for byggematerialer

 

Bliv klogere på faktorer I som byggematerialeleverandør bør være opmærksom på i en digital byggebranche

whitepaper.png

BRANCHEANALYSER

Badeværelser


Læs brancheanalyse
Vinduer og døre


Læs brancheanalyse
Tekniske installationer


Læs brancheanalyse
Indervægge


Læs brancheanalyse
Facadeelementer


Læs brancheanalyse

OM BIM-OBJEKTER

Data på BIM-objekter


Data bliver en stadig vigtigere del af BIM-objekter. I dag har data lige så stor – og i flere tilfælde større – betydning end 3D-geometrien på BIM-objektet.
Hvilke overvejelser bør materialeproducenten gøre om produktdata? Læs artikel
Detaljering af BIM-objekter


BIM-objektet skal ikke være en fotorealistisk visualisering af byggematerialet - kvaliteten af de tilknyttede produktdata er vigtigere (og ofte overset).
Hvilke krav stiller arkitekten og ingeniøren til BIM-objekter? Læs artikel
Hvor finder arkitekten BIM-objekter?


Som digitale byggeklodser er BIM-objekter centrale i arkitektens og ingeniørens arbejde - og de fungerer som brohoved til udbuddet.
​...men hvor finder arkitekten og ingeniøren BIM-objekterne? Læs artikel

BRANCHEANALYSER

Badeværelser


Læs brancheanalyse
Vinduer og døre


Læs brancheanalyse
Tekniske installationer


Læs brancheanalyse
Indervægge


Læs brancheanalyse
Facadeelementer


Læs brancheanalyse

Brancheanalyser

 

Få indblik i digitaliseringsgraden blandt leverandører af byggematerialer - og indblik i hvordan I bedst griber digitalisering af jeres produkter an

brancheanalyse.png

BRANCHEANALYSER

Badeværelser


Læs brancheanalyse
Vinduer og døre


Læs brancheanalyse
Tekniske installationer


Læs brancheanalyse
Indervægge


Læs brancheanalyse
Facadeelementer


Læs brancheanalyse

Software dominance - Architect BIM software

BIM software dominance in Europe

Please see notes on methodology.

 

2017 © 3dbyggeri danmark ApS