Iværksæt en stærk position i udbuddet med udbudsbeskrivelser

Også kendt som udbudstekster, Bips-beskrivelser, beskrivelser, beskrivelsestekster, specifikationstekster, specifikationsark, bygningsdelsbeskrivelser, generiske beskrivelser og generiske tekster

Med udbudsbeskrivelser bliver unikke egenskaber ved jeres byggematerialer en del af byggesagens udbudsmateriale - og det bliver vanskeligere at skifte jeres produkt ud med konkurrerende byggematerialer, der ellers kunne have overholdt krav i udbudsmaterialet.

Ved at gøre jeres byggematerialer til en del af byggesagens udbudsmateriale bidrager udbudsbeskrivelser til fastholdelsen af jeres produkter fra projektering over udbud til den endelige udførsel. Dette er særligt vigtigt for offentlige udbud.


B1.000: Struktur for udbudsmateriale til byggeri

For at skabe struktur og konsistens i byggebranchens udbudsmateriale har brancheorganisationen bips (nu Molio) udviklet et beskrivelsesværktøj, der fungerer som en de facto standard for strukturering af udbudsbeskrivelser - derfor bruges betegnelsen Bips-beskrivelser i nogle sammenhænge. Seneste udgave af beskrivelsesværktøjet kaldes B1.000.


3dbyggeri danmarks ydelser der iværksætter en stærk position i udbuddet:

Udbudsbeskrivelser

Hvad er udbudsbeskrivelser, udbudstekster, Bips-beskrivelser m.fl.?
Uanset betegnelsen er det en teknisk beskrivelse af produktegenskaber og -specifikationer, der indgår i byggesagens udbudsmateriale som en specifikation af, hvad entreprenøren skal basere sit tilbud på.

Dette er særligt relevant for udbud, hvor specifikke produkter ikke må nævnes - eksempelvis i offentlige udbud.

Hvad gør 3dbyggeri danmark?
Hos 3dbyggeri danmark er vi eksperter i at udarbejde udbudsbeskrivelser efter B1.000-strukturen og som passer til lovgivningen for offentlige udbud.

Udover seriøs rådgivning kan vi tilbyde at producere jeres udbudsbeskrivelser eller opdatere jeres eksisterende udbudsbeskrivelser.


Se hvordan I kan inspirere arkitekten og ingeniøren til at bruge jeres produkter

Se hvordan I kan integrere jeres produkter i byggesagen

Hvorfor øger udbudsbeskrivelser jeres projektsalg?

Hvis arkitekten og ingeniøren nemt kan hente jeres udbudsbeskrivelser, undgår de selv at skulle udarbejde dem - og udbudsmaterialet tager udgangspunkt i jeres unikke produktegenskaber. På denne måde bliver jeres byggematerialer styrende i udbuddet, og det bliver vanskeligt at skifte jeres byggematerialer ud med konkurrerende alternativer.

Ring til os på 88 80 73 80 eller skriv på for at høre mere.