Inspirér arkitekten og ingeniøren med et professionelt online-univers og stærke værktøjer til et salgsmødet

BIM-objekter, detaljetegninger og udbudsbeskrivelser skaber kun værdi, hvis de bliver brugt af arkitekten og ingeniøren.

Forudsætningen for det er, at jeres digitale produktmateriale er tilgængeligt, relevant og let at bruge - og arkitektens og ingeniørens særlige behov imødekommes bedst med et særskilt online-univers.

Profilér jer som en materialeleverandør, der spiller med på den digitale byggesags præmisser og ved, hvordan I bedst skaber værdi for arkitektens/ingeniørens projekteringsarbejde.

3dbyggeri danmarks ydelser der skaber inspiration for arkitekten og ingeniøren:

Med 3dbyggeri danmarks løsning for online distribution og salgsværktøj til kundemøder får I forskellige brugerflader skræddersyet til forskellige situationer - men I uploader kun jeres digitale produktmateriale ét sted.

Derfor har arkitekten, ingeniøren og jeres sælgere altid adgang til det nyeste produktmateriale.

Online produktkatalog

I online-udgaven får arkitekten og ingeniøren nem og intuitiv adgang til på egen hånd at navigere i jeres produktsortiment, identificere relevante produktvarianter på baggrund af produktegenskaber, samt downloade hjælpeværktøjer og relevant digitalt produktmateriale.

Fordele ved produktkataloget

  • Er et professionelt univers der giver relevans og værdi for arkitekten og ingeniøren
  • Sammenlignet med den private forbruger, navigerer arkitekten og ingeniøren anderledes i jeres produktsortiment, ligesom arkitekten har mere tekniske kriterier og søger digitale hjælpeværktøjer til projekteringen
  • Øger overblik over jeres produktsortiment, samt synligheden og tilgængeligheden af jeres digitale produktmateriale
  • Integreres på jeres website - uden at I skal gå på kompromis med jeres visuelle identitet

Arkitekten og ingeniøren er også dovne, så når de finder et professionelt online-univers målrettet deres behov, er der en stor sandsynlighed for at de anvender jeres byggematerialer i byggesag efter byggesag - og bliver jeres ambassadør.Salgsværktøj

Effektivisér jeres salgsprocesser med det tablet-baserede salgsværktøj til kundemøder.

Med salgsværktøjet gennemgår jeres sælger produktsortimentet sammen med arkitekten eller ingeniøren, og sender relevant produktmateriale ved kundemødets afslutning.

Fordele ved salgsværktøjet

  • Sælgeren skal ikke huske hvad der blev aftalt til om aftenen, eller sidst på ugen - det øger kvaliteten og reducerer arbejdstiden
  • Giv arkitekten og ingeniøren det materiale der er brug for - så bliver det overskueligt, relevant og øger sandsynligheden for, at arkitekten kigger på materialet
  • Sælgeren kan se, hvornår arkitekten kigger på materialet - og kan time sin opfølgning
  • Effektmåling på hvilke typer produktmateriale som arkitekten bruger - og hvor I skal optimere
  • Arkitekten bliver vænnes til og bliver fortrolig med Arkitektuniversets elementer og opbygning - barrieren for at navigere i jeres produktsortiment på egen hånd i web-versionen nedbrydes

Elementerne i online produktkataloget og salgsværktøjet er grundlæggende de samme:

Standard-elementer:

Produktkatalog: Skaber visuelt overblik over jeres produkter med produkt-illustrationer

Filterfunktion: Lader brugeren filtrere sig frem til rette produktvariant på baggrund af produktspecifikationer og -egenskaber

BIM-video: Vis og fortæl hvordan I som leverandør af byggematerialer arbejder med BIM som en professionel samarbejdspartner for arkitekten og ingeniøren

Elementer der styrker inspirationen (tilkøb):

Produktvideoer: Digitalt produktmateriale som fx BIM-objekter kan gemme på mange muligheder og være komplicerede at bruge for den uerfarne bruger. Derfor kan det også være svært at formidle i skrift og tale.

Hjælp jeres målgruppe med forklarende videoer - de kan på kort tid vise mulighederne med jeres digitale produktmateriale. Både overfor arkitekten og ingeniøren, samt i forbindelse med fx intern uddannelse. Se eksempler her.

360-illustrator: En rotérbar 3D-visualisering af jeres produkt som er lettere at forstå for den ikke-teknisk kyndige beslutningstager - og en god inspiration i arkitektens og ingeniørens afsøgende fase.

Produktets funktioner vises interaktivt og demonstreres ved enkelte klik. Der kan tilknyttes intuitive kontrolpunkter, menuer og links til informationer, der gør jeres produkt unikt - samtidigt med at kunden får et visuelt indtryk af produktet.


Salgs- og supportoptimering (workshops og kurser)

Workshop- eller kursusforløb der hjælper med at optimere jeres salgsorganisation og -processer, så I er klædt endnu bedre på til at sælge jeres produkter med udgangspunkt i det digitale produktmateriale.

Udbydes af 3dbyggeri danmarks partner Wital.


Se hvordan I kan integrere jeres produkter i byggesagen

Se hvordan I kan iværksætte en stærk position i udbuddet

Hvorfor øger et online produktkatalog og salgsværktøj jeres projektsalg?

Hvis arkitekterne og ingeniørerne ikke kan finde digitalt materiale om jeres produkter, er der en stor sandsynlighed for, at de vælger et konkurrerende produkt. Gør det nemt at finde den produktvariant der passer til et specifikt behov - også for jeres sælgere. Det er forudsætningen for at blive overvejet i første omgang.


Ring til os på 88 80 73 80 eller skriv på for at høre mere.