3dbyggeri | Welcome

Dette er 3dbyggeri danmarks website målrettet materialeproducenter.

Arkitekter og ingeniører: Se vores ydelser på Glasshouse eller følg med på Linkedin

Bygherrer: Se vores ydelser på Barley Gruppen


Arkitekten og ingeniøren er nøglen til mersalg af byggematerialer

Som materialeproducent kan I opnå et væsentligt konkurrencemæssigt forspring ved at tænke digitalisering af jeres produkter som en integreret del af salgs- og marketingprocessen.

I 3dbyggeri danmark har vi igennem mange år hjulpet materialeproducenter med dette. Konklusionen er, at den succesfulde materialeproducent tænker salgsprocessen i tre skridt:

  1. Inspirér arkitekten og ingeniøren: Jeres produkt skal være tilgængeligt og appellerende
  2. Integrér jeres produkt i byggesagen: Jeres produkt skal være let at bruge for arkitekten og ingeniøren i projekteringen
  3. Iværksæt en stærk position i udbuddet: Gør udbuddet til jeres styrke, og realisér salget

Det centrale i processen er at understøtte arkitektens og ingeniørens digitale arbejdsprocesser, at tydeliggøre jeres produkters unikke egenskaber, og at forankre jeres produkter tidligt i byggesagen - det øger sandsynligheden for, at jeres produkter ender i den færdige bygning.

Bliv klogere på digitalisering af byggebranchen og BIM i vores gratis vidensbibliotek.

En prisklasse hvor alle kan være med

Digitalisering af byggematerialer er omkostningseffektivt og kræver ikke nødvendigvis store budgetter. Oftest kræves kun få tilpasninger af eksisterende materiale for at opfylde arkitektens og ingeniørens minimumskrav.

Solid Erfaring

Hos 3dbyggeri danmark ved vi, hvad der skal til for at gøre jeres produkt til det fortrukne hos arkitekter, ingeniører og andre rådgivere.

Vi er førende inden for digitalt byggeri og hjælper ambitiøse danske og internationale producenter med at blive valgt som materialeleverandør til byggeprojekter.

Med mere end 10 års international erfaring i arkitektur, IT, digitalisering og byggeri er din virksomhed i kyndige hænder.

Skriv til os på hvis du vil høre hvordan vi kan hjælpe jer med at vinde flere byggesager.

Vores ydelser

Inspirér arkitekten og ingeniøren