3dbyggeri | Welcome

Vind flere byggesager ved at gå målrettet efter arkitekter og ingeniører

Materialeproducenter får et væsentligt forspring i forhold til konkurrenterne, ved at lave digitale produkttegninger og effektive udbudstekster. I får tydeliggjort jeres produkters unikke egenskaber og får en markedsføringskanal, der placerer jeres produkter tidligere i byggesagen. Derved øges sandsynligheden for at jeres produkter fastholdes helt til udførelsen af den endelige bygning.

Digitalisering understøtter rådgiverens digitale arbejdsprocesser og er en omkostningseffektiv og langsigtet måde at øge salget på.

Solid Erfaring

Hos 3dbyggeri danmark ved vi, hvad der skal til for at gøre jeres produkt til det fortrukne hos arkitekter, ingeniører og andre rådgivere.

Vi er førende inden for digitalt byggeri og hjælper ambitiøse danske og internationale producenter med at blive valgt som materialeleverandør til byggeprojekter.

Med mere end 10 års international erfaring i arkitektur, IT, digitalisering og byggeri er din virksomhed i kyndige hænder.

Skriv til os på hvis du vil høre hvordan vi kan hjælpe jer med at vinde flere byggesager.

Vores ydelser

Vi kan bl.a. hjælpe jer med:

  • Rådgivning om indsalg til rådgivere
  • BIM-objekter til Revit, ArchiCAD og IFC
  • Udbudstekster til offentlige udbud
  • Distribution af dit digitale materiale til byggeriets projekterende parter: arkitekter, entreprenører, ingeniører og konstruktører.

Desuden kan vi rådgive jer om beslutningsprocesser i byggeriet og sikre, at I når byggeriets beslutningstagere mere effektivt.