Cookie Settings
 

3: Iværksæt en føring ved udbuddet

Udbudsbeskrivelser

Er I sikret, når byggeprojektet overleveres fra arkitekt/ingeniør til entreprenør?

Med udbudsbeskrivelser tager udbudsmaterialet og entreprenørens tilbudsberegning udgangspunkt i jeres produkt.

Udbudsbeskrivelser er især vigtige ved offentlige udbud.

ivaerksaet.png

Tag føring når byggeprojektet udbydes​

Udbudsbeskrivelser gør unikke egenskaber ved jeres byggematerialer til en del af byggesagens udbudsmateriale. Derfor bliver det vanskeligere at udskifte jeres produkt med konkurrerende byggematerialer, som ellers kunne have overholdt udbudsmaterialets krav.
 

Umiddelbart kan udbudsbeskrivelser virke som simple dokumenter, men der er både branchestandarder og lovgivning, som de skal overholde for at være brugbare. Det rejser en række spørgsmål;

 

  • Hvilke produktdata og -egenskaber er relevante?

  • Skal det være produktspecifikke eller produktneutrale tekster?

  • Hvad er B1.000-strukturen, og hvilke krav stiller den?

  • Hvad må man skrive, når det er offentlige udbud?


Hos 3dbyggeri danmark er vi eksperter i at udarbejde udbudsbeskrivelser efter B1.000-strukturen i overensstemmelse med lovgivningen for offentlige udbud.

Vi kan hjælpe med:

Udbudsbeskrivelser

- Udvikling af nye

- Opdatering af eksisterende

- Produktspecifikke og produktneutrale

- Efter B1.000-strukturen 

udbudsbeskrivelse.png

Beskrivelsesgenerator

- Brugerdefinerede udbudsbeskrivelser til download på jeres website

- Se Glasshouse Data Management System

Hurtig viden om udbudsbeskrivelser

Hvad er udbudsbeskrivelser?


Udbudsbeskrivelsen er en teknisk beskrivelse af produktegenskaber og -specifikationer, der indgår i byggesagens udbudsmateriale som en specifikation af, hvad entreprenøren skal basere sit tilbud på.
Dette er særligt relevant for udbud, hvor specifikke produkter ikke må nævnes - eksempelvis i offentlige udbud.
Produkt-specifik eller produkt-neutral udbudsbeskrivelse?


Der findes grundlæggende to typer af udbudsbeskrivelser som bruges til forskellige udbudstyper:

  1. Produktspecifikke udbudsbeskrivelser til private udbud
  2. Produktneutrale udbudsbeskrivelser (også kaldt generiske udbudsbeskrivelser) til offentlige udbud

En produktspecifik udbudsbeskrivelse kan ikke bruges i et offentligt udbud, men en produktneutral udbudsbeskrivelse kan bruges i et privat udbud - men vil ikke give samme styrke som en produktspecifik udbudsbeskrivelse.
BIPS B1.000


For at skabe struktur og konsistens i byggebranchens udbudsmateriale har brancheorganisationen bips (nu Molio) udviklet et beskrivelsesværktøj, der fungerer som en de facto standard for strukturering af udbudsbeskrivelser.

Derfor bruges betegnelsen Bips-beskrivelser i nogle sammenhænge. Seneste udgave af beskrivelsesværktøjet kaldes B1.000.

Udbudsbeskrivelser er også kendt som:
Udbudstekster, Bips-beskrivelser, beskrivelser, beskrivelsestekster, specifikationstekster, specifikationsark, bygningsdelsbeskrivelser, generiske beskrivelser og generiske tekster

Byggeprogram

Dispositionsforslag

Projektforslag

Hovedprojekt

Udbud

Udførelse

Drift

Nysgerrig på jeres muligheder?

"Et pålideligt og dynamisk firma med fair og transparente priser"

recordgroup.png

"Jeg kan ikke komme med nogle negative ord! ... problemløst samarbejde - og flinke medarbejdere"

vola.png

"3dbyggeri danmark er gode til at guide os til de mulige løsninger - det er rart at kunne læne sig op af"​

hudevad.png
Pressalit
velfac.png
Grundfos
VELUX
lk.png
knauf.png
Geberit