ribe jernindustri
”3dbyggeri danmark er gode til at guide os til mulige løsninger – det er rart at kunne læne sig op af”

“Vi har god erfaring med 3dbyggeri danmark – samarbejdet fungerer meget, meget godt!”
Filip Rosenberg

Teknisk projektleder, Ribe Jernindustri / Hudevad /Hudevad Care


Hvad har 3dbyggeri danmark leveret?

  • 3D BIM-objekter til Revit
  • 2D detaljetegninger: Tilpasning af eksisterende materiale, og materiale til nye produkter
  • Udbudsbeskrivelser: Optimering af eksisterende materiale til offentlige udbud, og materiale til nye produkter
  • Online distributionskanal for digitalt produktmateriale


Hvordan er det at samarbejde med 3dbyggeri danmark?

Med en fast proces, der i høj grad styres proaktivt af 3dbyggeri danmark oplever Ribe Jernindustri det som smertefrit at få lavet nyt digitalt materiale – og fremhæver en god dialog og et begrænset behov for interne timer. 

Ved lancering af nye produkter er det en fast proces at vurdere, om der skal laves 2D- og 3D-materiale samt udbudsbeskrivelser. Er det tilfældet sendes produktinformationerne til 3dbyggeri danmark.

I projektafviklingen opleves 3dbyggeri danmark som meget selvkørende og proaktiv i afklaringen af tvivlsspørgsmål inden et udkast sendes til Ribe Jernindustris godkendelse, og efterfølgende endelig færdiggørelse af 3dbyggeri danmark.


Hvorfor samarbejde med 3dbyggeri danmark?

Uden intern BIM-ekspertviden fremhæver Ribe Jernindustri to ting; dels 3dbyggeri danmarks rådgivning om mulige løsninger, og dels at 3dbyggeri danmark kan tage dialogen om det digitale produktmateriale med Ribe Jernindustris kunder.

Ribe Jernindustris interne tid er vigtig, så 3dbyggeri danmarks selvkørende projektafvikling og enkle kommunikation vægtes højt – og derfor har Ribe Jernindustri afslået at skifte til andre BIM-leverandører.

Læs hele historien om Ribe Jernindustris samarbejde med 3dbyggeri danmark her.


Hvad kan I gøre?
Skriv til eller ring på 88 80 73 80 og få svaret.

Om Ribe Jernindustri

Ribe Jernindustri (herunder Hudevad og Hudevad Care) producerer radiatorer, som udmærkes ved høj kvalitet, funktionalitet og stærkt design. I over 150 år har Ribe Jernindustri arbejdet fokuseret med strømlining af produkter og produktion - hvilket har gjort Ribe Jernindustri til Danmarks førende radiatorproducent.

”Vores interne tid er vigtig. Derfor er det et stort plus, at 3dbyggeri danmark er så selvkørende og proaktive i projektafviklingen”

Filip Rosenberg - Teknisk projektleder, Ribe Jernindustri / Hudevad /Hudevad Care